1952

Pierwsza maszyna do osadzania w wysokiej próżni

1980

Zmiana automatyzacji z systemu elektromechanicznego na mikroprocesorowy

1990

Pierwsza instalacja PECVD

1998

Urządzenie do rozpylania trzeciej generacji

2000

Komputer do zintegrowanego sterowania procesem

2005

W pełni zdigitalizowana maszyna online

2022

Innowacja trwa...

9001 gm en IQNet gm al